W innych serwisach

MIND TERRORIST

A living Infinite


Сокира Перуна

Небесний батальйон (Niebieski Batalion)


14 SACRED WORDS

A Declaration Of War [Lyric Video]


M8L8TH

Odwaga prowadzi do Niebios (Мужество Ведёт На Небеса)


BRONSON

Fuck Ue (Official Video)


PO PROGRAMIE DZIADKA MROZA

PPDM 2016


FRAKASS

Utwory Invictus oraz Centurion z nadchodzącej płyty "Le Sang Perdu '' (premiera 17.10.2015)


VELIMOR

Time to Die (Official Video)


EVIL INSIDE

American Dream- utwór promujacy nadchodzacą EP-kę


 

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

Aktyw Północny jest inicjatywą, którą tworzą członkowie wywodzący się ze środowisk patriotycznych. Ideą, która nam przyświeca jest Polska silna i suwerenna, w której podstawą bytu jest heroiczna wspólnota narodowa. Krocząc konsekwentnie raz obraną drogą, dążymy do rozpowszechnienia naszych poglądów wśród młodych pokoleń, wypracowania elit, które w przyszłości poprowadzą nas do narodowego odrodzenia – oto główne zadanie przed jakim dziś stoimy.

 

Naszym obowiązkiem jest ukazanie społeczeństwu prawdziwego oblicza współczesnego świata zbudowanego na fałszu i obłudzie. Zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą narastający proces globalizacji. Nie jesteśmy w stanie biernie się przyglądać postępującej degeneracji narodu, który zapatrzony w zachodni styl życia, wychowywany przez systemowe media utracił poczucie dumy, honoru i patriotyzmu. Mając na względzie dobro kraju, Europy jesteśmy zmuszeni wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec tego „nowego porządku” będącego zgubą dla naszego dziedzictwa. Niech nasza działalność będzie impulsem dla innych, by wspólnie z nami podjęli aktywne działania mające na celu odnowę narodowej wspólnoty.

 

Aktyw Północny stanowi nową siłę w polskim ruchu narodowym. Nie interesuje nas tworzenie kolejnych podziałów, grupek o charakterze lokalnym. Przeciwnie. Nasza inicjatywa ma na celu skupienie pod wspólną flagą sympatyków naszej idei, a także tych wszystkich członków ruchu, którzy rozczarowani populizmem i rozmyciem ideologicznym innych grup, oczekują nowej jakości.

 

 

Nasza sprawa musi zwyciężyć!

 

 

 

 

 

 

 


 

Art. 14 Konstytucji RP

 

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

 

 

Art. 54 Konstytucji RP

 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

 

Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 

Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice.

 

Translate

   

   

Polecamy

 

 

 

więcej w dziale

LINKI