Niemieckie media tubą propagandową polityków

Największe niemieckie media bezkrytycznie popierały w latach 2015-2016 politykę migracyjną kanclerz Angeli Merkel, zaniedbując swoją funkcję kontrolną - twierdzą autorzy naukowego raportu sporządzonego przez Media School w Hamburgu i Uniwersytet w Lipsku.

Naukowcy z obu placówek przeanalizowali kilka tysięcy artykułów opublikowanych w „Die Welt”, „Bildzie”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Sueddeutsche Zeitung” oraz w gazetach regionalnych w okresie od lutego 2015 do marca 2016 roku. Zdaniem autorów media mainstreamowe nie tylko poparły politykę uchodźczą Merkel, lecz bezkrytycznie przyswoiły sobie „hasła politycznych elit” i rozpowszechniały „eufemistyczno-perswazyjną retorykę” zawartą w pojęciu „kultura powitania” (Willkommenskultur).

Słowo to stało się „magiczną formułką”, za pomocą której wywierano na obywateli moralną presję, by „pełnili samarytańską służbę” – piszą autorzy raportu, cytowani przez „Die Zeit”. W przekazach medialnych w Niemczech w tych latach dominowały zwroty o entuzjastycznym witaniu przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Wielu artykułom towarzyszyły poruszające obrazki i komentarze.

Na łamach magazynu Cicero wyniki badań podsumował filozof i publicysta Alexander Grau: „kto sprzeciwił się kolektywnej euforii, kto wskazał na to, że wśród przybyłych do Niemiec przeważają słabo wykształceni młodzi ludzie, którzy w świetle genewskiej konwencji o uchodźcach nie są uchodźcami, lecz migrantami ekonomicznymi, których profil czyni przynajmniej problematycznym integrację w zachodnich, liberalnych społeczeństwach może być problematyczny, został zaszufladkowany jako populista, rasista i prawicowy outsider.”

Translate

   

   

Polecamy

 

 

 

więcej w dziale

LINKI

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank